Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden voor de SketchUp Pro licenties, cursussen en 3D visualisatie.

SketchUpExpert.com (CROSSX) ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK 65240111 heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld, waarmee de koper zich bij betaling akkoord verklaart:

1. Algemeen:

 1. Alle genoemde bedrijven in in euro’s en exclusief BTW en eventuele verzendkosten en administratiekosten
 2. Bij tussentijdse beëindiging van een cursus door de cursist, om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
 3. Producten met een licentiecode zijn persoonsgebonden en worden niet retour genomen. Wees er zeker van dat de licentie werkt op uw computersystemen alvorens tot aankoop over te gaan. Licenties worden uitgegeven na volledige betaling van de hoofdsom.

2.1 Cursus algemeen:

 1. SketchUpExpert.com behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren.
 2. Een klassikale groep cursisten bevat minimaal 6 cursisten.
 3. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annulering geschiedt per e-mail naar info@sketchupexpert.com
 4. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annulering geschiedt uitsluitend per e-mail naar info@sketchupexpert.com.
 5. Voor computercursussen geldt; neem je eigen laptop mee met het programma geïnstalleerd, muismat, drieknopsmuis (met scrollwiel) en oplader. Voor systeemeisen zie artikel 3.1 en 3.2. 
 6. Bij door ons georganiseerde klassikale standaard cursussen is de lunch inbegrepen bij de cursusprijs. Eventuele allergieën dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de organisator te worden doorgegeven.
 7. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek worden tijdens de cursusduur dan wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in te halen lessen.
 8. SketchUpExpert.com is niet aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor SketchUpExpert.com op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
 9. SketchUpExpert.com stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de cursist.

2.2 Cursus live online: (additionele voorwaarden) 

 1. Bij het afnemen van online training is de cursist zelf verantwoordelijk voor het op tijd inloggen in de training.
 2. Trainingen kunnen niet kosteloos worden ingehaald.

3. Gebruik van SketchUp (zowel bij training als aankoop)

 1. Systeemeisen:  de cursussen zijn geschikt voor zowel Windows als Apple gebruikers. Voor SketchUp Pro dient de gebruikte computer te voldoen aan de systeemeisen van SketchUp Pro, en vooraf te zijn getest.  SketchUp Pro werkt alleen op een computer met 64 Bit. Intel videokaarten worden vanuit SketchUp Pro afgeraden. De Intel HD Graphics 3000 en 4000 serie geven de grootste kans op problemen. Lees hier meer over SketchUp Pro en de minimale vereisten voor jouw laptop (Windows en Apple).
 2. SketchUp Pro heeft een trial van 30 dagen. Voor zakelijk gebruik is het verplicht om hierna licentiecodes aan te schaffen. Indien je hiervan nog niet in bezit bent, is het mogelijk om via ons een licentie te bestellen.

4. Visualisatie / 3D tekeningen

 1. We doen ons uiterste best om de tekening in een keer naar wens op te leveren. De opdrachtgever mag echter een maal (1) per tekening verzoeken om revisies naar aanleiding van de oplevering. Deze zullen adequaat worden opgevolgd. Indien meer revisies gewenst zijn, en de nodige revisies niet te wijten zijn aan de illustrator, zal een extra, nader overeen te komen vergoeding per revisieronde in rekening worden gebracht. Voor dit commentaar heeft de klant 7 werkdagen de tijd.
 2. Het auteursrecht van het Werk zal voorbehouden blijven aan de Illustrator.
  Alle rechten blijven voorbehouden aan de Illustrator, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot alle rechten van schetsen, proefversies en andere voorafgaande versies. Auteursrecht kan in overleg worden afgekocht.
 3. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag zijn voldaan.
 4. SketchUpExpert (Crossx) hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Wijzigt de opdrachtgever de betalingsregeling naar meer dan 30 dagen, dan rekent SketchUpExpert (Crossx) een toeslag van 5% op de hoofdsom excl. btw.

5. Overige bepalingen

 1. SketchUpExpert.com houdt zich het recht voor werk dat gemaakt is (ook door cursisten) te gebruiken voor (uitsluitend) promotionele doeleinden voor de website van SketchUpExpert.com of berichtgeving op social media.
 2. Tijdens cursus kunnen afbeeldingen of video’s worden gemaakt welke voor promotionele doeleinden (zoals social media) worden gebruikt. Cursist gaat hiermee akkoord.
 3. Klachten kan men richten aan info@sketchupexpert.com