Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de SketchUp Pro licenties, cursussen en 3D visualisatie.

SketchUpExpert.com (CROSSX) ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK 65240111 heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld, waarmee de koper zich bij betaling akkoord verklaart:

1. Algemeen:

 1. Alle genoemde bedrijven in in euro’s en exclusief BTW en eventuele verzendkosten en administratiekosten.
 2. Bij afname van software gelden de algemene voorwaarden van de betreffende software licentiehouder. 
 3. Abonnementen afgesloten via de website zijn doorlopend. Deze kunnen via het klant-portaal tussentijds worden onderbroken of geannuleerd. Tien dagen voor de voor de nieuwe termijn zal een incasso plaatsvinden. Indien het abonnement niet is geannuleerd binnen deze tien dagen blijft de betalingsverplichting voor de opvolgende termijn ten alle tijden in stand. 
 4. Bij tussentijdse beëindiging van een cursus door de cursist, om welke reden dan ook blijft de betalingsverplichting tot het betalen van het volledige cursusgeld te allen tijde bestaan. Reeds betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
 5. Producten met een licentiecode zijn persoonsgebonden en worden niet retour genomen. Wees er zeker van dat de licentie werkt op uw computersystemen alvorens tot aankoop over te gaan. Licenties worden uitgegeven na volledige betaling van de hoofdsom.
 6. Software abonnementen hanteren een prijs per gebruiker. Bij meerdere gebruikers dienen meerdere licenties te worden afgenomen. 


2.1 Cursus algemeen:

 1. SketchUpExpert.com behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren.
 2. Een klassikale groep cursisten bevat minimaal 6 cursisten.
 3. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annulering geschiedt per e-mail naar info@sketchupexpert.com
 4. Indien de cursist de deelneming aan de cursus wenst te annuleren, geldt de volgende regeling: annulering is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving en de cursist krijgt het cursusbedrag retour. Na 14 dagen wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. De termijn voor retourbetaling is 2 weken. Annulering geschiedt uitsluitend per e-mail naar info@sketchupexpert.com.
 5. Voor computercursussen geldt; neem je eigen laptop mee met het programma geïnstalleerd, muismat, drieknopsmuis (met scrollwiel) en oplader. Voor systeemeisen zie artikel 3.1 en 3.2. 
 6. Bij door ons georganiseerde klassikale standaard cursussen is de lunch inbegrepen bij de cursusprijs. Eventuele allergieën dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de organisator te worden doorgegeven.
 7. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek worden tijdens de cursusduur dan wordt er een nieuwe datum afgesproken voor de in te halen lessen.
 8. SketchUpExpert.com is niet aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor SketchUpExpert.com op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
 9. Cursist dient ten alle tijde instructies van de docent(e) op te volgen in het kader van veiligheid en respect. De docent(e) behoudt zich het recht om in geval van schending een student vroegtijdig de training te doen verlaten (zonder aanspraak op restitutie). 
 10. SketchUpExpert.com stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de cursist.

 

2.2 Cursus live online: (additionele voorwaarden) 

 1. Bij het afnemen van online training is de cursist zelf verantwoordelijk voor het op tijd inloggen in de training.
 2. Trainingen kunnen niet kosteloos worden ingehaald.

 3. Aankoop en gebruik van Licenties, zoals SketchUp (zowel bij training als aankoop)

 1. Systeemeisen: Zorg dat je systeem voldoet aan de door de fabrikant gestelde systeemeisen van de gekochte software. Voor alle gekochte software dient de gebruikte computer te voldoen aan de systeemeisen van en vooraf te zijn getest.  
 2. Licenties voor zakelijk gebruik zijn persoonsgebonden. 
 3. SketchUp Pro heeft een trial van 7 dagen. Voor zakelijk gebruik is het verplicht om hierna licentiecodes aan te schaffen. Indien je hiervan nog niet in bezit bent, is het mogelijk om via ons een licentie te bestellen.
 4. Licenties worden pas uitgeleverd na het voldoen van de productprijs. Deze is marktconform. 
 5. SketchUpExpert behoudt het recht om bestellingen af te wijzen of bestellingen op te schorten.


4. Visualisatie / 3D tekeningen

 1. We doen ons uiterste best om de tekening in een keer naar wens op te leveren. De opdrachtgever mag echter een maal (1) per tekening verzoeken om revisies naar aanleiding van de oplevering. Deze zullen adequaat worden opgevolgd. Indien meer revisies gewenst zijn, en de nodige revisies niet te wijten zijn aan de illustrator, zal een extra, nader overeen te komen vergoeding per revisieronde in rekening worden gebracht. Voor dit commentaar heeft de klant 7 werkdagen de tijd.
 2. Het auteursrecht van het Werk zal voorbehouden blijven aan de Illustrator.
  Alle rechten blijven voorbehouden aan de Illustrator, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot alle rechten van schetsen, proefversies en andere voorafgaande versies. Auteursrecht kan in overleg worden afgekocht.
 3. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag zijn voldaan.
 4. SketchUpExpert (Crossx) hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever gaat hiermee akkoord. Wijzigt de opdrachtgever de betalingsregeling naar meer dan 30 dagen, dan rekent SketchUpExpert (Crossx) een toeslag van 5% op de hoofdsom excl. btw.


5. Overige bepalingen

 1. SketchUpExpert.com houdt zich het recht voor werk dat gemaakt is (ook door cursisten) te gebruiken voor (uitsluitend) promotionele doeleinden voor de website van SketchUpExpert.com of berichtgeving op social media.
 2. Tijdens cursus kunnen afbeeldingen of video’s worden gemaakt welke voor promotionele doeleinden (zoals social media) worden gebruikt. Cursist gaat hiermee akkoord.
 3. Klachten kan men richten aan info@sketchupexpert.com

6. Medische overmacht
 1. SketchUpExpert behoudt zich het recht om klassikale trainingen te verplaatsen naar een online training indien er sprake is van besmettingen, overmacht of landelijke maatregelen. Restitutie is niet mogelijk. Op een later moment live inhalen worden extra kosten voor in rekening gebracht.